SKAGEN – En by i forandring

Skagen Odde Naturecenter har i 2018 åbnet ny udstilling: SKAGEN – En by i forandring

Udstillingen er en lokalhistorisk udstilling om udviklingen i Skagens arkitektur, og er et samarbejde mellem Foreningen Onsdagsskolen og Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet.

Skagens arkitektur er unik og særegen. Fra tidlige tiders kamp mod vinden, vandet og sandet, til de store arkitekters indtog og særligt Ulrik Plesners vidtfavnende æstetiske tilstedeværelse, har arkitekturen tiltrukket turister, skabt heftige debatter og er i sidste ende manifestationen af byens liv og udvikling. Det er denne udvikling udstillingen ’SKAGEN – En by i forandring’ undersøger og belyser.

Hans Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet, har samlet dokumentarisk fotomateriale af lokale bygningsværker, som har ændret sig markant – både nybyg, tilbyg og ombyg. De samme bygninger er blevet fotograferet i år, så der nu foreligger et mindre fotografisk arkiv af den arkitektoniske udvikling i Skagen før og nu.

Samtidig har otte internationale og nyuddannede kunstnere, designere og arkitekter med udgangspunkt i otte af de omtalte ændrede bygninger skabt en række installationsværker på Oddecentret. Gruppen af udstillere er udvalgte mellem 50 ansøgere til en uges workshop i Skagen arrangeret af Foreningen Onsdagsskolen. Ugen startede med rundvisninger, faglige oplæg og undervisning. Derefter valgte hver kunstner en af de udpegede bygninger og skabte på få dage et kunstværk inspireret af den specifikke transformation. Værkerne undersøger på forskellig vis bygningernes forandringer og inviterer de besøgende indenfor i deres umiddelbare fortolkning af forvandlingerne i Skagen.

Som introduktion til udstillingen har Emil Bandholm Hansen filmet Skagen fra oven med sin drone. Han har forsøgt at give et samlet billede af byen som den er nu, samt fokusere på de otte nedslag, som kunstnerne har arbejdet med og har skabt et samlet overblik over den by og arkitektur, vi alle kender.

Udstillingsperiode 1. maj – 19. oktober 2018