Karstensens Skibsværft

KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S

– et imponerende stykke industrihistorie

Da de to jævnaldrende fætre, skibsbyggerne Søren Henriksen og Marinus Karstensen, den 1. april 1917 købte skibsbygger Chr. Ovesens værft i Skagen lagde de grunden til et imponerende stykke industrihistorie.

Side om side med konkurrenten, Brdr. Nippers Værft, blev der søsat en hundredtallig flåde af fiskekuttere, og høvlspånerne fløj om ørerne på de mange træskibsbyggere.

Den voksende kutterflåde krævede udvidelser af havnen.

Også værfterne havde brug for mere plads, og det fik de i midten af 1950’erne, hvor skibsbyggeri og -reparation flyttede med ud i vesthavnen og beddingskapaciteten blev kraftigt forøget.

Fiskekutterne blev i mange årtier bygget efter stort set det samme koncept, men i 1960’erne begyndte man at fabrikere trawlere med stålskrog, og snart blev skibsbygning en langt mere kompliceret affære.

Karstensens Skibsværft overtog Nippers Værft i starten af 1970’erne, og et af de store gennembrud kom i 1997, da man leverede nybygning nr. 374 ”Western Viking” til irske fiskere.

De helt nye muligheder for indtjening i fiskerierhvervet skabte behovet for en fornyelse af fiskerflåden og ønsket om fartøjer med en helt anden kapacitet, end man tidligere har set.

Derfor søsættes i dag spritnye fartøjer, som på alle måder en totalt nyudviklede i et månedlangt intenst samarbejde mellem rederi og værft.

 

Dette gælder i høj grad nybygning nr. 474 ”Finnur Fridi”, der er bestilt af rederiet Krossbrekka på Færøerne. Skroget til den 88 meter lange trawler bygges på Karstensen Shipyard Poland, og efter aptering i Skagen leveres fartøjet i januar 2024. Men samarbejdet med det færøske rederi går faktisk helt tilbage til 1970’erne, og er blot endnu et eksempel på den tætte kontakt, der gennem mange år har været mellem Karstensens Skibsværft og den nordeuropæiske rederibranche indenfor fiskerierhvervet.

Derfor har man nu en ordrebog for nybygninger i milliardstørrelsen, og en reparationsafdeling, der er klar til hvad som helst.

Værftet beskæftiger i dag mange hundrede ansatte og er en vital del af havnens og byens økonomi.

På Skagen Odde Naturcenter åbner den 8. maj en udstilling, som fortæller lidt om værftets forhistorie, men i øvrigt fokuserer på de sidste 25 års produktion af fabelagtige, højteknologiske fiskefartøjer. Det er samtidig en kraftig understregning af, at fiskeri, fiskeindustri og skibsbygning er livsnerven for Skagen by i dag, som for 100 år siden.

 

Udstillingen åbnes af bestyrelsesformand for Fiskernes Fiskeindustri, Jens Borup.