Rovfugletrækket

Skagen Odde er Nordeuropas bedste træksted for rovfugle. Det er den, fordi Odden virker som en kæmpestor ruse eller tragt, når rovfuglene om foråret trækker mod nord gennem Jylland, og mod syd til efteråret.

Rovfuglene vil meget nødigt krydse større havområder, fordi de som svævetrækkere udnytter termik, der kun opstår over land. Derfor koncentreres fuglene på et meget lille område, inden de krydser de 60 km over Kattegat til Sverige. Rovfugletrækket over Skagen Odde er bedst i sydøstenvind, hvor fuglene bliver presset op gennem Jylland. Ved vestenvind vil en stor del i stedet krydse Fyn og Sjælland.

Du kan også lære mere om en masse forskellige trækfugle, høre deres sang og følge deres fantastiske rejse på den nye interaktive hjemmeside:

https://www.afrika-safari.dk/fantastiske-fuglerejser/