Rovfugletrækket

Skagen Odde er Nordeuropas bedste forårs-træksted for rovfugle. Det er den, fordi Odden virker som en kæmpestor ruse eller tragt, når rovfuglene om foråret trækker mod nord gennem Jylland.

Rovfuglene vil meget nødigt krydse større havområder, fordi de som svævetrækkere udnytter termik, der kun opstår over land. Derfor koncentreres fuglene på et meget lille område, inden de krydser de 65 km over Kattegat til Sverige. Rovfugletrækket over Skagen Odde er bedst i sydøstenvind, hvor fuglene bliver presset op gennem Jylland. Ved vestenvind vil en stor del i stedet krydse Fyn og Sjælland.